Groot onderhoud 17 woningen Zieuwent

Opdrachtgever : ProWonen BorculoHoofdaannemer : Kreunen Bouw Lochem In opdracht van ProWonen gaar Kreunen Bouw Lochem groot onderhoud uitvoeren aan 17 huurwoningen in Zieuwent.

Kreunen Bouw Lochem was de laagste inschrijver en dus de winnaar van de aanbesteding.

Start 3e kwartaal 2021-  oplevering eind 2021