planet

Binnen ons bedrijf is opleiden een kernbegrip. Niet alleen onze eigen medewerkers worden doorlopend opgeleid, maar door onze samenwerking met diverse scholen in de regio is er een continue doorstroom van leerlingen en stagiaires bij Kreunen Bouw . Door stage plaatsen en leerbanen aan te bieden bevorderen wij de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt.

Wij zijn aangesloten bij Bouwmensen, het opleidingsbedrijf voor de bouw en infra, dat de schakel vormt tussen opleiding en het bedrijfsleven. Zij plaatsen leerlingen alleen bij een erkend leerbedrijf, zoals Kreunen Bouw. Wij hebben regelmatig stageplekken beschikbaar voor VMBO, MBO en HBO.

Het opleiden van eigen personeel staat hoog in het vaandel, binnen Kreunen Bouw wordt hier veel ruimte voor geboden. Wij vinden het belangrijk dat het personeel bij blijft omtrent nieuwe ontwikkelingen op bouwgebied en omliggende zaken. Onze ervaring is dat medewerkers door opleiding langer uitdaging en plezier in hun werk hebben. 

Kreunen participeert in de bijdrage aan werk voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit is het zogenoemde Social Return proces, waarin de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken met elkaar maken over een bijdrage aan werk voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo bevorderen wij de werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan werk of een stageplaats kunnen komen, zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden, mensen uit de sociale werkvoorziening, inburgeraars, BBL-leerlingen, vroegtijdig schoolverlaters etc.

Onze ervaring is dat Social Return kandidaten uit kunnen groeien tot goed inzetbare, geschoolde werknemers. Daarnaast onderhouden wij een warme samenwerkingsrelatie met Het Plein. Uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening, verantwoordelijk voor mensen die binnen die regeling vallen in het werkgebied. Dit bedrijf plaatst medewerkers bij ons die het, al dan niet als gevolg van een beperking, niet lukt om zelfstandig aan de slag te komen. Wij zijn er voorstander van deze mensen een kans te geven, en onze ervaring leert dat dit zeer gemotiveerde werknemers zijn.

De veiligheid van ons eigen personeel, maar ook dat van derden heeft bij ons grote prioriteit. Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat wij VCA gecertificeerd zijn. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het zorgt ervoor dat wij veiliger werken en ongelukken voorkomen. VCA is niet voor de wet verplicht, maar wij hechten veel waarde aan de veiligheid van onze mensen. Op dit vlak worden onze medewerkers continue voorgelicht en opgeleid.

Binnen Kreunen hebben we een vertrouwenspersoon, waar de werknemers altijd terecht kunnen. Onze ervaringen hiermee zijn zeer positief. De vertrouwenspersoon fungeert als luisterend oor, als adviseur, verwijst door, begeleidt, registreert en rapporteert en verleent nazorg. Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers de beste resultaten leveren als zij zich prettig voelen op het werk en ook daarbuiten.