Planet

Duurzaam bouwen en ondernemen doen we door met respect om te gaan met het milieu. Slopen en afvalverwerking gaat op basis van scheiding en daar waar mogelijk recycling. We maken gebruik van duurzame en innovatieve producten en bouwen hiermee energiezuinige gebouwen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen. Doordat wij gebouwen goed isoleren, wordt er energie bespaart. Maar gebouwen kunnen ook energie opwekken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van warmtepompen en zonneboilers, wordt lucht en water gezuiverd en afval omgezet tot energie. Op dit gebied zijn wij zeer vooruitstrevend. 


Ons personeel dient op een veilige en, voor zijn en/of haar collega en omgeving, verantwoorde wijze te werken.

Kreunen Bouw Lochem is in het bezit van een TUV certificering. TUV beoordeelt onafhankelijk organisaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Deze certificering is voor ons een bevestiging dat wij een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf zijn.

Ook binnen het bedrijf zelf zijn we bezig met duurzaamheid. Iedereen heeft tegenwoordig een smart Phone en een laptop. Bijna alles gaat digitaal, waardoor we veel papier uitsparen.

Ook het circulair bouwen heeft onze grootste aandacht, het hergebruiken van materiaal en/of grondstoffen is een manier om veel afval te voorkomen en op een eenvoudige manier grondstoffen te leveren voor nieuwe producten. Een mooi voorbeeld is bij de renovaties de oude dakpannen te vermalen en van deze grondstof nieuwe dakpannen te fabriceren. 

Ook het gebruik van houtvervangers voor Kozijnen welke geleverd worden door Innodeen ( voorheen Kreunen Kunststoffen ) zoals bijvoorbeeld de neuslatten waardoor kozijnen veel langere levenduur krijgen en veel minder vaak geschilderd hoeven te worden zijn mooie manieren om bij te dragen aan verantwoordelijk materiaal gebruik.
Website Innodeen  :   www.innodeen.nl