Ver- en nieuwbouw locatie DLV Arnhem, vloeren storten en eerste steen gelegd en de dakplaten zijn gelegd.

Opdrachtgever : Dagelijks Leven ApeldoornHoofdaannemer : Kreunen Bouw Lochem
Van Dagelijks Leven hebben wij opdracht gekregen om in Arnhem een nieuwe zorglocatie te realiseren voor mensen met Dementie.

Het betreft hier een gedeeltelijke verbouwing en een gedeelte nieuwbouw.

Na sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken, de fundering , beganegrondvloer, kalkzandsteenlijmelementen op de beganegrond is nu ook de breedplaatvloer van de 1e verdieping van de nieuwbouw gelegd.

In het bestaande gebouw zijn ook de werkzaamheden in volle gang, de stalen spanten staan er al weer in en binnenkort start het kapwerk.

In week 44 zijn er vloeren gestort en dakplaten gelegd op de verbouw en in week 47 is de eerste steen gelegd en zijn de dakplaten op de nieuwbouw gelegd.

De werkzaamheden lopen als een trein en dus al iets voor op de planning.