Seriematige woningbouw

Een impressie van de door ons gebouwde seriematige woningen.